obraz - left-symbol-inku.gif

Kontaktobraz - logo-aip.gif


Biuro Projektu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Civitas

Katowicka 89, 45-061 Opole
Telefon: +48 77 452 74 57,
e-mail: inkubator@uni.opole.pldol
dol
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn„Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy”
obraz - stopka.jpg
dol