obraz - left-symbol-inku.gif

Informacja i sytuacja na rynku pracy w styczniu 2009 roku


Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w styczniu 2009 wyniosła 40 667 bezrobotnych, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,3% (szacunek WUP). W porównaniu do grudnia 2008 roku w województwie przybyło 4 969 bezrobotnych.

Więcej na stronie: WUP Opole

[źródło: www.wup.opole.pl]dol
dol
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn„Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy”
obraz - stopka.jpg
dol